Kodrat Perempuan

Kodrat Oh, Kodrat

Dan jika dikaitkan dengan perempuan, dari sudut pandang feminisme, kodrat perempuan itu cuma tiga, yakni hamil, melahirkan dan menyusui. Why? Because God gives us all the “equipments”.